O dodatkowy zasiłek może ubiegać się osoba pracująca objęta ubezpieczeniem chorobowym opiekująca się dzieckiem poniżej 8. roku życia. 

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. 

Żeby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. 

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. 

O taki zasiłek można ubiegać się jeśli nie ma drugiego rodzica/opiekuna, który w tym czasie mógłby sprawować opiekę.

 Oświadczenie PDF https://help.cashdirector.com/hubfs/Oswiadczenie-dodatkowy-zasilek-opiekunczy.pdf 

Oświadczenie docx https://help.cashdirector.com/hubfs/Oswiadczenie-dodatkowy-zasilek-opiekunczy.docx