Jeśli płatnik składek ma trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 może skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Można wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na ubezpieczenia płatnika oraz zatrudnionych przez płatnika osób. Nie ma znaczenia ani wielkość przedsiębiorstwa, ani od kiedy płatnik prowadzi działalność. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r. 

 

Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Żeby uzyskać odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o ulgę (RDU) (plik do pobrania)

Wniosek o ulgę można przekazać:

osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)