Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić działalność na okres od 30 dni. Podczas zawieszenia działalności nie opłaca składek zus za ten okres (wyjątek składka zdrowotna, jeżeli działalność była aktywna chociażby 1 dzień miesiąca).