Ze względu na zwiększone ryzyko zarażenia wirusem COV-19 zalecane jest unikanie kontaktów bezpośrednich i zastąpienie ich komunikacją zdalną.

 

Zamiast bezpośrednich spotkań można zastosować bezpłatne w dużej części systemu do video-konferencji, tele-konferencji czy czatów.

 

Video-konferencje i tele-konferencje:

 

Zoom                System do video-konferencji
bezpłatne video-konferencje do 45 min

https://zoom.us/

                          https://zoom-video.pl/

 

Hangout           darmowy system do video-konferencji firmy Google

https://hangouts.google.com/?hl=pl

 

 

whatsApp         darmowy system do rozmów głosowych i tekstowych

https://www.whatsapp.com/?lang=pl

 

 

uberconference darmowy system do konferencji głosowych

                                   https://www.uberconference.com/

 

Czaty grupowe: 

 

Facebook         bezpłatna system do grupowych czatów / wymiany plików

workplace        https://work.workplace.com/

 

Slack                 bezpłatna platforma do grupowych czatów / rozmów /
wymiany plików

                                   https://slack.com/intl/en-pl/

 

Signal                bezpłatna platforma do bezpiecznych rozmów i czatów

                                   https://signal.org/

 

whatsApp         darmowy system do rozmów głosowych i tekstowych

https://www.whatsapp.com/?lang=pl