Aplikacja ePłatnik


     Jeśli przedsiębiorca zatrudnia do 100 osób, może skorzystać z aplikacji ePłatnik – internetowego odpowiednika programu Płatnik. Jest ona powiązana z profilem płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE).
Dzięki ePłatnikowi przez portal PUE można m.in.:

 • zgłosić osoby do ubezpieczeń,

 • rozliczyć składki,

 • wypełnić i przekazać dokumenty ubezpieczeniowe.


Dokumenty mogą być podpisywane podpisem kwalifikowanym lub za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego e-PUAP.


Program Płatnik


Płatnik składek może skorzystać z bezpłatnego programu Płatnik - do sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS. Można z niego skorzystać bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.


W celu rozpoczęcia korzystania z platformy należy się zarejestrować - informacje krok po kroku znajdują się pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/jak-zarejestrowac-konto-na-pue *


Za pomocą programu Płatnik można:

 • utworzyć dokumenty ubezpieczeniowe,

 • zaimportować dane z systemu kadrowo-płacowego,

 • zweryfikować zestaw dokumentów przed ich wysłaniem,

 • mieć dostęp online do danych zgromadzonych na koncie płatnika i do danych zatrudnionych osób,

 • przesłać dokumenty ubezpieczeniowe,

 • automatycznie utworzyć informacje miesięczne i roczne dla ubezpieczonych,

 • zweryfikować i uspójnić swoje dane z bazą ZUS.


Ważne! Za pomocą programu Płatnik można przekazać dokumenty, do czego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany

Więcej informacji o programie Płatnik na stronie:

https://www.zus.pl/firmy/program-platnik/o-programie-platnik gdzie znajdują się:

 • podręcznik administratora,

 • podręcznik użytkownika,

 • baza wiedzy, czyli najczęściej zgłaszane problemy i zadawane pytania wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami.