Świadczenie postojowe może być wypłacone trzykrotnie. Kwota świadczenia co do zasady wynosi 2080 zł.


Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej korzystających ze zwolnienia z podatku VAT kwota świadczenia jest mniejsza i wynosi 1300 zł.

Świadczenie jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. 

Warunki jakie należy spełnić:

  • Świadczenie przysługuje, jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczy ok 15 tys (wartość dokładana zostanie podana w maju) 
  • Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
  • Działalność została założona najpóźniej 31 stycznia 2020 r. 


Prawo do zwolnienia z płacenia składek ZUS przysługuje, jeśli spełnione są poniższe warunki :

  • Limit osiągniętego przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 15 681 zł 
  • Składki nie zostały opłacone