W takim wypadku nie można skorzystać ze świadczenia postojowego, ponieważ zgodnie z ustawą postojowe nie przysługuje, jeżeli posiada się inny tytuł do ubezpieczenia społecznego. Można natomiast skorzystać ze zwolnienia ZUS i ubiegać się o pożyczkę z powiatowego urzędu pracy.