Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS zwolnienie nie przysługuje w przypadku, gdy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedsiębiorca miał zaległości w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.