Można łączyć świadczenia z ZUS, jeżeli warunki są spełnione.