Tak, taka osoba jest uważana za mikroprzedsiębiorcę i może ubiegać się o pożyczkę.