Tak, jeżeli działalność była prowadzona przed 01.02.2020 roku.