Jeśli składki są finansowane z dotacji to nie można drugi raz wystąpić o ich zwrot.