W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z ZUS nie ma warunku spadku przychodów. Warunkiem jest jednak przychód uzyskany w wysokości nie wyższej niż 15.681 zł w przypadku przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników.