Zgodnie ze stanowiskiem ZUS przedsiębiorcy przysługuje postojowe.