Świadczenie postojowe (bo prawdopodobnie o nim mowa) przysługuje przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym umowę zlecenia, o dzieło lub inną umowę o świadczenie usług do której zgodnie z Kodeksem cywilnym odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu. Wniosek o świadczenie postojowe składa przedsiębiorca, a w przypadku świadczenia postojowego przysługującego z tytułu umowy cywilnoprawnej zleceniodawca lub zamawiający. Wniosek o to świadczenie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia zakonczenia na terenie Polski stanu epidemii. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 2 080zł.