W przypadku odroczenia składek ZUS należy zawrzeć umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w którym zawarte są informację w jaki sposób należy zapłacić składki.