Jeżeli na miesiąc marzec zostanie zaakceptowany wniosek, to obowiązuje on przez 3 miesiące.