Tak, taki przychód również jest uwzględniany przy limicie przychodów.