Jeśli nastąpi odmowa będzie konieczność uiszczenia składek oraz zapłaty wynikających z opóźnienia odsetek.