Jeśli w chwili obecnej spełniamy warunki (nie przekroczyliśmy limitu 15 682 zł, i zatrudniamy do 9 pracowników) to składamy jeden wniosek na 3 miesiące.