Powinny być przechowywane dokumenty sprzedaży i na podstawie ich wykazać ten przychód.