W takim przypadku (oczywiście zakładając spełnienie przewidzianych przez ustawodawcę warunków do uzyskania świadczenia postojowego), świadczenie przysługuje w wysokości 2080 zł.