Zwolnienie można otrzymać za miesiące nieopłacone. W przypadku nadpłaty zostanie ona zaliczona na kolejne miesiące i zwolnienie będzie mniejsze. Chyba że zostanie złożony i rozpatrzony wniosek o zwrot nadpłaty.