Zgodnie ze stanowiskiem ZUS przedsiębiorcy korzystającemu z ulgi na start również przysługuje umorzenie składek.