Można składać jeden wniosek o zwolnienie na okres trzech miesięcy.