Nie trzeba opłacić składek ZUS jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca i pozytywnie rozpatrzony. ZUS umarza tylko niezapłacone składki.