W takiej sytiacji spółka jako płatnik może ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS bez względu na limit przychodów, natomiast wspólnik może ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS wyłacznie gdy spełni warunek uzyskania w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku warunek osiągnięcia przychodów nieprzekraczających kwoty 15681 zł.