Jeżeli spełnione są warunki do przyznania świadczenia postojowego to w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym przysługuje świadczenie w wysokości 2080 zł.