Jeżeli jest to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i spełnione zostaną warunki do przyznania świadczenia postojowego, wówczas świadczenie przysługuje w wysokości 80% minimalnego miesiącznego wynagrodzenia tj. 2080 zł. Natomiast w sytuacji, gdy  rozlicza się pan zryczałtowanym podatkiem w formie karty podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z vat, wówczas świadczenie przysługuje w kwocie 50% minimalnego miesięczengo wynagrodzenia tj. 1300 zł. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego należy pamiętać, że przysługuje panu jedno świadczenie postojowe.