Jeżeli spełnione są warunki do przyznania świadczenia postojowego to w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym przysługuje pani świadczenie w wysokości 2080 zł. Proszę pamiętać, że w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje pani jedno świadczenie postojowe.