W takim przypadki firma kwalifikuje się do grupy przedsiębiorców z limitem zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych do 9 osób na dzień 29.02.2020 r. My i nasz pracownik mamy prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych. Przysługują nam świadczenia w razie choroby i macierzyństwa pod warunkiem opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r. Mamy prawo do zwolnienia z płatności składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Okres zwolnienia dotyczy składek za marzec, kwiecień, maj. Warunek zwolnienia:

-Nie można opłacić składek o których zwolnienie z płatności się występuje.