Nie otrzymamy postojowego, ponieważ pracownica podlega ubezpieczeniu i jest zarejestrowana w ZUS. W taj sytuacji przysługuje dofinansowanie z PUP dla działalności gospodarczej zatrudniającej do 9 pracowników. Nie jesteśmy traktowani jako samozatrudnieni.