Kryterium jest liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, bez uwzględnienia w jakiej części etatu pracownicy są zatrudnieni.