Świadczenie postojowe jest przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło) spełniających pozostałe warunki. Jeśli zatrudniamy pracownika na umowę o pracę postojowe nam i pracownikowi nie przysługuje. Jeśli zatrudniamy osobę na umowę zlecenie wtedy przysługuje zleceniobiorcy świadczenie postojowe.