Zleceniobiorcom przysługuje świadczenie postojowe do maksymalnej wysokości 2080 zł.