Limit przychodów dotyczy umowy zlecenie. Nie ma znaczenia kwota wynagrodzenia jaką pracownik otrzymuje na umowę o pracę.