Nie można obniżyć wynagrodzenia na kwotę niższą niż minimalna krajowa. W tym przypadku można obniżyć wymiar czasu pracy. Warunkiem jest uzyskanie zgody od przedstawiciela pracowników na obniżenie wymiaru czasu pracy spowodowany przez epidemię koronawirusa.