Tak, natomiast dofinansowanie do wynagrodzeń będzie pomniejszone o składki, których pracodawca nie opłaca ze względu na zwolnienie. Powodem jest to, że nie można otrzymać dofinansowania na ten sam koszt z dwóch źródeł pomocy.