Niestety do limitu 9 osób wlicza się zleceniobiorców, od których opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne.