Tak, pod warunkiem, że na dzień 29 lutego 2020 roku spółka jako płatnik składek zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Z uwagi na fakt, że wspólnicy są osobnymi płatnikami ZUS nie wlicza się ich do limitu 10 ubezpieczonych.