Świadczenie postojowe przysługuje dla zleceniobiorcy. Właściciel nie może skorzystać z tego świadczenia w tym przypadku.