Postojowe zgodne z art. 81 KP jest płatne 100 aktualnej stawki, jeśli w umowie zawarta jest stawka godzinowa lub miesięczna. Jeśli praca jest np: na akord lub prowizję, wtedy przysługuje 60%.