Tak, zwolnienie dotyczy wszystkich osób wykazanych w RCA.