Tak, na stronach urzedów pracy pojawiły się już wnioski o pożyczki.