Można się starać o umożenie składek ZUS za pracownika. Pożyczka przysługuje tylko mikroprzedsiębiorstwom czyli do 9 pracowników. Warunkiem umorzenia jest utrzymać stałe zatrudnienie. W razie braku umorzenia tej pozyczki jest ona oprocentowana w wysokości 0,5%.