W takiej sytiacji student może złożyć wniosek o świadczenie postojowe. istotne jest jednak, aby nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. umowy o pracę).