Dofinansowanie z PFRON nie wyklucza zwolnienia z ZUS.