W takim przypadku nie ma zastosowania limit, bowiem do ubezpieczenia zgłoszone są wówczas już dwie osoby - przedsiębiorca oraz osoba wykonująca umowę na podstawie umowy zlecenia.