W ustawie jest zapis, że firma powinna być założona przed 01.02.2020 r.