Porozumienie powinno zostać zawarte z pracownikiem. Można mu obniżyć wynagrodzenie o 50% lub do minimalnego wynagrodzenia 2600 zł. Kwota ta jest zależna od tego ile wynosi wynagrodzenie pracownika.